Elanikule

Mtü Mähe Selts järgib oma tegevuses kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid mis on koondatud vabaühenduste eetikakoodeksisse http://www.ngo.ee/eetikakoodeks.

Mtü Mähe Selts on apoliitiline kodanikeühendus, mille tegevuseesmäriks on seista kohalike elanike huvide eest aidates kaasa Mähe asumi elukeskkonna parandamisele.

Tahame, et  meil kõigil oleks koos hea ja turvaline elada!

Selts ühendab endas toredaid aktiivseid inimesi, kes on leidnud ühise huvi läbi mõtteviisi, et kui ise koos midagi ära ei tee, siis paljud asjad jäävadki tegemata ning üksik hääl ei kostu kunagi nii hästi, kui suuremüksteist toetavate inimeste grupp.

Kohalike elanike huvisid esindame nii Tallinna Linnavalitsuse erinevate ametite kui Pirita Linnaosavalitsuse juures. Aktiivselt räägime kaasa Piritat puudutavate arengukavade, detailplaneeringute ning igapäevast eluolu käsitlevatel teemadel nii Mähe asumis, kui kogu Pirita Linnaosas.  Viime läbi küsitlusi saamaks ülevaadet Pirita probleemkohtadest ning üritame koos leida parimaid lahendusi.

Pirita Halduskogu linnaelukomisjonis esindab Mähe seltsi Indrek Randveer. Sotsiaal - ja tervishoiukomisjonis on seltsi esindajaks Epp Jalakas.

Tallinna volikogu rahanduskomisjonis esindab kõiki Tallinna kodanikeühendusi Mähe Seltsi juhatuse esimees Erik Vest.  

Viimastel aastatel oleme ellu viinud mitmeid erinevaid Mähe asumi elanike elukvaliteeti tõstvaid projekte:

 1. Paigaldasime Mähe asumi bussipeatustesse infostendid, kus kuulutuste avaldamine on eraisikutele tasuta.   
 2. Talvisel ajal oleme koostöös Pirita Spordikeskusega rajanud Kloostrimetsa põhjaossa suusarajad
 3. Kevadeti viime läbi erinevaid  koristustalguid jms.
 4. Talvel -  kevadel korraldame Mähe asumi elanikele erineva sisuga õpitube ning loenguid.
 5. Sügiseti viime läbi kogupere spordipäeva.

   

Mähe Selts kuulub alates 2007 a. Pirita Seltside Koostöökotta, kus koos teiste Pirital tegutsevate kodanikeühendustega seisame Pirita Linnaosa elanike huvide eest. Koos korraldades erinevaid seminare ja üritusi.

Pirita linnaosa puudutava avaliku teabe paremaks edastamiseks lõime kevadel 2010 kõiki Pirita Linnaosa elanikke ühendava Facebooki kogukonna. Nimeks "Pirita Inimesed" (www.facebook.com/PiritaInimesed). Siia keskkonda on oodatud infot jagama kõik Pirita elanikud, Pirita linnaosavalitsuse ametnikud, Pirital tegutsevad kodanikeühendused ja erinevate, Pirita elanikele suunatud ürituste korraldajad

Pirita Inimeste infokeskkonna eesmärk on üle saada pidevalt eksisteerivast infosulust, kus kohalikel elanikel puudub piisav ülevaade linnaosas toimuvast. Eesmärgi saavutamiseks olete kõik oodatud jagama "Pirita Inimeste" infokeskkonnas igapäevast eluolu puudutavaid tähelepanekuid, arvamusi, ideid, probleemsituatsioone, teemapüstitusi aga ka toredaid pilte ja videolõike. Avaldada võib kõike mis hingel ja keelel ja mida võib seostada Pirita linnaosaga.

Kõik Mähe elanikud, kes soovivad kaasa aidata meie igapäevase elukeskkonna paremaks ja turvalisemaks muutmisel on oodatud liituma Mähe seltsiga.

Mähe seltsi liikmetasud:

Mähe Seltsi liikmeks astumise tasu 4.- eurot  (ühekordne tasu)

Mähe Seltsi iga-aastane liikmemaks 4.- eurot

Mähe Selts MTÜ arveldusarve SEB pangas on: EE041010220103038011

Mähe Seltsi põhikirjaga saad tutvuda siit: Mähe Seltsi Põhikiri

Mähe Seltsi liikmeks astumiseks saatke lihtkirjalik avaldus:  nimi, elukoht, sünniaeg, kontakttelefon. Lisage kindlasti ka meili aadress, et saaksime teid lisada Seltsi liikmete meililisti. Mida suurem on Seltsi liikmeskond, seda tõsiseltvõetavamad on meie avaldused ja tegemised. 

 

MÄHE SELTSI EESMÄRGID

 • Elukeskkonna säilitamine ja edendamine
 • Heakorra ja turvalisuse küsimuste lahendamisele kaasaaitamine
 • Elanike eneseteadvuse ja ühistunde kujundamine ning selle propageerimine, teadlikkuse ja aktiivsuse tõstmine organiseeritud ühistegevuse kaudu
 • Vaba aja ürituste korraldamine (loengud, seminarid, väitlused, spordivõistlused jms)
 • Koostöö kohaliku omavalitsusega ning muude juriidiliste ja füüsiliste isikutega linnaosa ja linna arengut puudutavates küsimustes

LIITU Mähe Seltsiga!

Kirjuta meile maheselts@gmail.com või Suislepa tee 11, Tallinn 11912