Mähe Selts

2007 aasta kevadel said kokku ärksamad Mähe elanikud, et taaselustada seltsitegevus rahvaarvult Pirita suurimas asumis. Kolme tegutsemisaasta jooksul on aktiivselt osalenud mitmete Pirita linnaosa puudutavate planeeringute arutamisel nii linnaosavalitsuses, Tallinna linnavalitsuses kui ka Harju maavanema juures.

Sellest, et tänane mähekas hoolib ümbritsevast looduskeskkonnast annab tunnistust ka tõsiasi, et uue elurajooni tekkimise vastu Pirita Kloostrimetsaga ühtsesse metsamassiivi andis 2007 aasta suvel toetusallkirja ligi 400 inimest.

Hoolida loodusest ja teineteisest ning elada turvalises elukeskkonnas, kus tead hästi oma naabreid ja tunned teisigi oma kodutänava elanikke ongi Mähe Seltsi lähiaastate tegemiste eesmärgiks. Mähe Selts kutsub kõiki Mähe asumi heaolust ning arengust huvitatud inimesi ja ettevõtteid liituma seltsiga, et üheskoos lahendada Mähe probleemid ja viia ellu uusi ideid. 

 
EESMÄRGID
  • Mähel elukeskkonna säilitamine ja edendamine
  • Heakorra ja turvalisuse küsimuste lahendamisele kaasaaitamine
  • Mähe elanike eneseteadvuse ja ühistunde kujundamine ning selle propageerimine, teadlikkuse ja aktiivsuse tõstmine organiseeritud ühistegevuse kaudu
  • Vaba aja ürituste korraldamine (loengud, seminarid, väitlused jms)
  • Koostöö kohaliku omavalitsusega ning muude juriidiliste ja füüsiliste isikutega linna arengut puudutavates küsimustes

LIITU Mähe Seltsiga

Kirjuta meile info@maheselts.ee või Suislepa tee 11, Tallinn 11912