“Ei kortermajadele Pirita TOP-i mereäärsel parkla- ja rohealal!”

“Ei kortermajadele Pirita TOP-i mereäärsel parkla- ja rohealal!”

Kas teadsite, et Pirita Olümpiapurjespordikeskuse (TOP) lähiala planeeringulahenduse kohaselt kavandatakse TOP-ist linnapoole jäävale mereäärsele parkla- ja rohealale muuhulgas kuni kahekümne ühe (21) äriruumidega kortermaja ehitamist?

Detailplaneeringus kavandatu elluviimine tooks endaga kaasa ca. 700 uue elaniku lisandumise antud piirkonda, ning nende elanike igapäevaste liikumisharjumuste rahuldamiseks lisanduks niigi ülekoormatud Pirita teele veelgi juurde ca. 400 sõidukit!

Pirita Seltside Koostöökoda algatas allkirjade kogumise, mille eesmärgiks on näidata vastuseisu kortermajade ehitamise kavatsusele mereäärsel alal, toetades samas TOP-i lähiala puhkeväärtuslikku arendamist avaliku linnaruumi ja rohevõrgustiku osana.  Avaldage oma toetust internetiaadressil:  http://petitsioon.ee/ei-kortermajadele-topi-mereaarsel-alal

Ärge jääge kõrvalvaatajateks ning tulge ja toetage Pirita Seltside Koostöökoja seisukohta säilitada olemasolevad TOP-i rohealad avaliku linnaruumi osana!

“Ei kortermajadele Pirita TOP-i mereäärsel parkla- ja rohealal!”

Kui Teie ei otsusta, siis otsustatakse Teie eest!

Planeeringu kohta saab esitada ka ettepanekuid ja vastuväiteid, saates kuni 07. veebruarini 2011 kiri Pirita Linnaosa Valitsusele, Tallinna Linnaplaneerimisametile või e-kiri aadressil tlpa@ tallinnlv.ee.