Avaldati Merivälja lasteaia (Haaviku tee 10) projekteerimistingimused

2. märtsist 16. märtsini 2020 on Tallinna Planeeringute registris väljas uue Merivälja lasteaia (Haaviku tee 10) projekteerimistingimuste eelnõu koos projekteerimistingimuste taotluse ja taotluse juurde kuuluvate lisadega.
 1. Haaviku tee 10 projekteerimistingimuste EELNÕU
 2. Haaviku tee 10 projekteerimistingimuste TAOTLUS
 3. Haaviku tee 10 IDEEKAVAND
 4. Haaviku tee 10 SELETUSKIRI
 5. Haaviku tee 10 ASENDIPLAAN