Avalik pöördumine Pirita linnaosa hariduse- ja huvihariduse arengutes

Merivälja Kooli vanematekogu, Merivälja Kooli hoolekogu, Merivälja Lasteaia hoolekogu, Merivälja Aedlinna Selts, Mähe Selts ja Maarjamäe Selts esitasid Tallinna linnapeale pöördumise, millega soovime võimalust saada kaasa rääkida Pirita linnaosa haridusvõrgu tuleviku kujundamisel, leidmaks parimaid lahendusi Pirita laste heaks.
Pöördumise koostamisest eelinformeeriti ka Tallinna Haridusametit ja Tallinna abilinnapead ning paljusid teisi väga olulisi asjaosalisi.
Usume, et kaasates, koostöös, kõiki osapooli kuulates ja arvestades, leiame kiiresti parimad võimalikud lahendused.

Pöördumine on loetav siit: http://maheselts.ee/sites/default/files/pöördumine-29.04.2019.pdf