KÜSK rahastab Mähe Seltsi poolt läbiviidavat uuringut!

Ajavahemikul aprillist kuni septembrini 2013 viib Mähe Selts ellu projekti “Kogukonna nimel kogukonna heaks”, mille raames korraldame tegevusi mis aitavad muuta seltsi võimekamaks kogukonna kujundamisel läbi ühishuvide ja probleemide väljaselgitamise ning nendele lahenduste leidmise.

(loe edasi!)

Projekti sihtrühmaks on Mähe Seltsi liikmed ja Mähe asumi ning lähiümbruskonna elanikud ning kõik need, kes on projekti tulemustest huvitatud.

Mähe Selts viib antud projekti raames ellu alljärgnevad tegevused:

1. Kogukonna igapäevast eluolu puudutav uuring: ”Mähe asumi ja lähiümbruskonna elanike liikumisharjumused ning igapäevased vajadused.”

2. Loeng: "Täisväärtuslik elu = tervislik toitumine + liikumine."

Projekti elluviimist rahastab 5023,70 euro ulatuses regionaalministri valitsemisala

ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital!