Mähe asumi ja lähiümbruskonna elanike liikumisharjumused ning igapäevased vajadused!

2013 aasta aprillist kuni oktoobrini viis Mtü Mähe selts läbi uuringu saamaks teada Mähe asumis ja lähiümbruskonnas elavate inimeste liikumisharjumusi ja igapäevaseid vajadusi.

(Loe edasi!)Uuringus osales kokku 300 inimest vanuses 13 kuni 79 aastat.

Läbiviidud uuringu tulemusi kajastavaid powerpoint slaide on võimalik vaadata klikkides juuresolevale lingile: http://maheselts.ee/Uuringu_esitlus_141013.pptx

 

Uuringu läbiviimist rahastas Regionaalministri valitsemisalas Kodanikuühiskonna Sihtkapital!