Uuring: "Mähe asumi ja lähiümbruskonna elanike liikumisharjumused ning vajadused"

Head Mähe, Merivälja ja Lepiku asumi inimesed!Palun leidke kiirete asjatoimetuste kõrvalt 15min. kallist aega, et vastata küsimustele, mis on juurdelisatud antud lingil: http://limesurvey.sisekaitse.ee/index.php?sid=73951&newtest=Y&lang=et

Mähe Selts koostöös Sisekaitseakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooliga viivad läbi uuringu saamaks teada eelnimetatud asumites elavate inimeste liikumisharjumusi ning vajadusi.

Uuringu läbiviimist rahastab läbi regionaalministri valitsemisala Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

(Loe edasi!)Uuring on osa Mähe Seltsi poolt elluviidavast projektist "Kogukonna nimel kogukonna heaks!"

Sarnast uuringut ei ole teadaolevalt varem Tallinna linnaosades korraldatud. Parima tulemuse saamiseks on vaja, et küsimustikule vastaks vähemalt 300 inimest.

Vastamine on anonüümne ning kogutud andmed analüüsitakse vastava valdkonna ekspertide poolt. Tulemused avaldatakse oktoobris 2013.

Palun kutsuge ka oma naabreid ja sõpru küsimustikule vastama.

Küsimustikule palume vastata hiljemalt 8. septembriks 2013!

Mida rohkem on vastuseid, seda tõsiseltvõetvamad on ka hilisemad analüüsitulemused.Tänan ette!Erik Vest

Mtü Mähe Selts

tel. 56267644