Valminud on Mähe asumi ja lähinaabruskonna elanike liikumist käsitlev uuring!

Mähe Seltsil valmis koostöös Sisekaitseakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooliga uuring Mähe asumi ja lähipiirkonna elanike liikumisharjumuste ja vajaduste kohta.

Uuringu käigus koguti ankeetküsimustele vastuseid 300 kohalikult elanikult.

Uuring on üheks osaks Mähe Seltsi projektist "Kogukonna nimel kogukonna heaks!" ning selle läbiviimist rahastas Siseministeeriumi valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.